CSR

Corporate Social Responsibility

Vi driver vores virksomhed på en ansvarlig måde. Det indebærer også, at vi stræber efter at minimere negative påvirkninger af miljøet. Vi skal passe på hinanden og sikre, at vores medarbejdere har et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi tænker i det hele taget "sundhed" i alt, hvad vi gør. 

Vi har fokus på følgende fem punkter:​

1. Miljø

 • CO2-udslip

     Vi er i gang med at at udarbejde et         CO2-regnskab for 2019, og vil føre         regnskab fremadrettet med det formål       at nedbringe vores CO2-udslip.

 • Bæredygtighed – danske landmænd

 • Økologi

2. Arbejdsmiljø

 • Bruge hjælpemidler og maskiner til at undgå løft og ensformigt arbejde.

 • Træne medarbejdere til at kunne flere forskellige arbejdsopgaver og dermed skabe variation i det daglige arbejde. 

 • Mulighed for fleksible arbejdstider ved private omstændigheder.

3. Lokalmiljø

 • Bevare arbejdspladserne lokalt. 

 • Anvende lokale leverandører.

 • Støtte lokalidrætten.

4. Sundhed

 • Alle medarbejdere har adgang til gratis frugt hver dag. 

 • Økonomisk hjælp til rygestop og kostvejledning for alle medarbejdere.

 • Tilbyde mulighed for en sundhedsforsikring til alle medarbejdere.

 • Støtte sundhedsfremmende organisationer som fx Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og også Fødevarestyrelsen via partnerskaber.

 • Mål: Sygefravær under 1% og ingen arbejdsskader.

5. Antikorruption

 • Vi hverken yder eller modtager nogen form for bestikkelse.

 • Vi tillader ikke kontante betalinger.

 • Vi giver og modtager kun mindre lejlighedsgaver. Modtagne gaver indgår i det årlige julelotteri for samtlige medarbejdere.

 • Vi yder ikke bidrag til politiske organisationer. 

Dyrkning af peberrod er en nicheproduktion i Danmark

Omkring 1990 blev der dyrket peberrod på ca. 75 ha i Danmark. I dag er dette areal svundet til under halvdelen, trods det, at der faktisk er stor efterspørgsel på dansk peberrod.

 

Der er meget få avlere tilbage herhjemme, der dyrker peberrod med erhvervsmæssigt salg for øje. Én af hovedforklaringerne er, at der er meget håndarbejde forbundet med dyrkning og forarbejdning. Det er ganske enkelt en arbejdstung proces. Den kraftige plante har mange siderødder, knopskud og blade, som først skal brækkes fra hinanden, vaskes, renskæres og skrælles inden den er klar til egentlig produktion.

Vi støtter de danske landmænd og aftager alt det peberrod produceret fra dansk jord, der er til rådighed. Hvis muligt aftog vi gerne endnu mere. Derfor har vi indgået aftale med de danske avlere om, at de dyrker 30 % mere peberrod i sæsonen 2019/20 og yderligere 30 % i sæsonen 2020/21.  

Men faktum er, at Danmark fortsat ikke vil være selvforsynende med peberrod. Vi importerer derfor også fra andre lande. Vores leverandører bliver valgt med nøje omhu, og de er underlagt en Code of Conduct, der stiller krav til, at de følger en række etiske forpligtelser, der sikrer, at produktion og arbejdsvilkår sker under ansvarlige forhold.

 

Derudover udfylder alle vores leverandører en såkaldt leverandørerklæring, der stiller krav til at alle varer leveret til Carlsens Food skal overholde alle EU-forordninger og regler, som er gældende i Danmark.

Vores mål for 2020/21 er, at mindst 75 % af vores peberrod kommer fra dansk jord.

Flag of Danmark
Vi-støtter-kampen-mod-diabetes-200x86.jp

Vi støtter Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Vi tror på, at et øget fokus på sundhed er vejen frem, og at dét kombineret med forskning, kan få kurven til at gå i den positive retning.  

Innovationspartnerskabet

Ved at være med i Innovationspartnerskabet kommer vi i tæt dialog med Fødevarestyrelsen omkring barrierer i lovgivningen og muligheder for at fremme salget af sundere fødevarer.